Gespecialiseerd in natuurrijke tuinen

Hoveniersbedrijf Sierat

Privacy

Privacy statement

Telefoon: (06) 44408866

 

E-mail: info@sierathoveniers.nl    

Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Hoveniersbedrijf Sierat persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Hoveniersbedrijf Sierat verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

Privacyverklaring